A Kontakt Alapítvány regisztrált E-000413/2014 számon nyilvántartott felnőttképző intézmény. Engedélyeztetett, felnőttképzési programjaink D képzési körbe tartoznak. D típusú képzésbe tartozik, minden olyan képzés, amely az általános műveltség növelését, megnevezhető szakképesítéshez, szakmai végzettséghez vagy nyelvi képzettséghez nem köthető kompetenciák fejlesztését célozza és hozzájárul a felnőtt személyiségének fejlődéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség és az állampolgári kompetencia kialakulásához.

Felnőttképzési tevékenységeink:

Eredményeink 2014-2016 között:

2014-ben 18 fő, 2015-ben 22 fő vett részt Kulcsképességek felismerésének fejlesztése 30 órás engedélyeztetett képzésünkön és szerzett Tanúsítványt a képzés elvégzéséről. A képzések a következő helyszíneken valósultak meg: Budapest, Monor, Pásztó, Szeged.

A Kulcsképességek felismerésének fejlesztése tréningeken azoknak a képességeknek a feltárása és számbavétele történt, melyeket az egyén önmaga megismerésében támogatja, valamint olyan szakmához nem kapcsolódó képességek felismerésének elősegítése és fejlesztésére vonatkozó ismeretek elsajátítása, amelyek révén az egyén a munka világába sikeresebben léphet be. A résztvevők gyakorlati példákon keresztül sajátították el a hatékony és sikeres kommunikáció, problémamegoldás, konfliktuskezelés, együttműködési készség elemeit. A tréning gyakorlatorientált és a csoportos foglalkozás keretében valósul meg.

2015-ben összesen 113 fő vett részt Álláskeresési technikák 30 órás engedélyeztetett tréningünkön és szerzett Tanúsítványt a képzés elvégzéséről. A képzések a következő helyszíneken valósultak meg: Budapest, Nagykáta, Vác, Monor, Cegléd, Dabas.

2016-ban 8 fő vett részt Atipikus foglalkoztatási formák a gyakorlatban, 8 órás engedélyeztetett képzésünkön és szerzett Tanúsítványt a képzés elvégzéséről, budapesti helyszínen.

Az Álláskeresési technikák tréningeket megváltozott munkaképességű álláskereső ügyfelek részére tartottuk, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal együttműködésével, a TÁMOP 1.1.1 Európai Unió által támogatott program keretében. A tréningek eredményesen zárultak, a résztvevőkben tudatosításra kerültek helyzetük általános jellemzői, megkerestük azokat az egyedi megoldásokat, a továbblépés lehetséges módjait és irányait, amelyek ismeretében e szorításból ki lehet törni. Az ügyfelek elsajátították a munkahely megszerzéséhez és megtartásához szükséges ismeretek alapelemeit. A tréning támogató jellege, elősegítette az álláskereső  személyt abban,  hogy önmaga számára a legjobb lehetőséget kiválassza és sikeresen integrálódjon a munkaerőpiacra.

A három napos képzéseken átbeszélésre kerültek az álláskeresés dokumentumai, úgy, mint önéletrajz, motivációs levél, bérigény. Feldolgoztuk a telefonos megkeresés, kopogtató álláskeresés módszereit, valamint a személyes interjú lépéseit, kérdéseit gyakorlatorientált megközelítésből. Az álláskeresési módszerek elsajátítása mellett nagy hangsúlyt kapott a készségek szerepe, fejlesztése, olyan feladatok mentén, mely folyamatos tevékenységet és bevonódást igényelt a csoporttagok részéről. Elsősorban kommunikációs és problémamegoldó feladatokat gyakoroltak az ügyfelek. Az ügyfelek főként a közös élményeket, az otthonról történő kimozdulást, a meghallgatást, a mélyebb önismeretet, ismét aktív időtöltést és tanulást emelték ki.

Az alapítvány minőségcélja, hogy  képzés záráskor, a képzésben résztvevők által kiállított elégedettségmérők kiértékeléskor, egy 10-es mérőskálán – az elégedettség haladja meg a 7-es szintet.  Elmondhatjuk, hogy mindhárom típusú képzésünk esetén a résztvevők elégedettsége 8,5 feletti volt.

Résztvevőink mondták:

„Az oktatók felkészültek, a program sokszínű”

„Tényleg tanultunk tőletek, ha valami nem a terveitek szerint sikerült, beismertétek, levontátok a tanulságot előttünk”

„Nyílt lehetett lenni, rugalmasan igazodtak a résztvevőkhöz, a programokat a mi időbeosztásunkhoz időzítették”

„A program legfőbb erőssége a sok feladat és a trénerek pozitív kisugárzása”

„A program leghasznosabb része a másokkal való együttműködés megismerése, az oldott légkör, elgondolkodtató feladatok végrehajtása.”

„Érdekes feladatok, melyek illeszkedtek a témakörökhöz. A feladatokon keresztül jobban megismerhettük képességeinket”

„Pörgős, nem unalmas, mindenkit megmozgat, erősíti a csoportmunkát és mindenképpen jó hangulatot teremt”

„Bővültek és elmélyültek a kapcsolataim a csoporttársaimmal.”

„A csoportfoglalkozás kreatív volt, sokban hozzájárult az önismerethez.”

„A foglalkozás alatt jobban összekovácsolódott a csoport.”